Tranemosjön Runt

 

Stiftelsen Tranemosjön Runt har bildats för att förvalta, underhålla och vidareutveckla en promenadväg runt Tranemosjön. Promenaden är ungefär 5km och tar cirka en timma att gå.

 

I anslutning till leden, mellan Parkudden och Turnwood, finns en badplats med brygga och badflotte, en beachwolleyplan samt en båtbrygga.

 

På Parkudden finns möjlighet att stanna och ta en vilopaus. Längs sjöns östra sida går promenaden alternativt in bakom Reningsverket på en naturstig, som leder fram till Kärleksudden och därifrån vidare genom Hembygdsparken. Här finns även ett fint pausställe på Sädesmagasinets balkong.

 

Om man går väldigt raskt och väljer genvägen i söder och inte går via Hembygdsparken avverkar man denna promenad på ungefär 45 min. Då har man gått 4,9km och ramat in en yta om 82 hektar.

 

 

Besök gärna hemsidan för Parkuddens vänner!

 

 

 

TranemosjönRunt© 2012 - Webmaster Roger Book

www.tranemosjonrunt.se