Aktuellt

 

 

Översvämning

Emellanåt drabbas vi av översvämning. Vi försöker att efterhand fylla upp låglänta ställen på sträckan Grillplatsen vid ån till bron över Musån.

Om du vill kolla läget innan du ger dig iväg så titta vid träbron över Assman, vid Gymnasiet. Om vattnet når upp till kulverten är det kris, men ca 3dm under kulverten bör det gå bra.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Runt sjön kommer du att finna en s k QR-kod. Den kan skannas av med många moderna smartphones med en QR-app. Denna kod leder direkt till denna hemsida.

 

                                

TranemosjönRunt© 2012 - Webmaster Roger Book

www.tranemosjonrunt.se